wtorek, 28 stycznia 2014

Zbiórka publiczna

W ramach zbiórki publicznej prowadzonej w okresie 05.04.2013 - 07.01.2014 na podstawie dec. Marszałka Województwa Łódzkiego nr 3/13 zmienionej dec.8/13  zebrano w formie wpłat do skarbon stacjonarnych kwotę 6045,37zł (sześć tysięcy czterdzieści pięć zł 37/100). 
Całość środków uzyskanych w ramach zbiórki pub. została przeznaczona na
wydatki związane ze sterylizacją i leczeniem bezdomnych zwierząt oraz naprawą skarbon.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz